De Profundis Teater

Vi vill vara en tillgänglig arena för vacker och viktig scenkonst, för bildning och samtal, för förändring och fredsaktivism. Vi har vår grund i cummunityart och vill verka ihop med individer och grupper i samhälle.

Från en föreställning

Community Art

I Rio samlas sex kvinnor som har det gemensam att dom blivit misshandlade av sina män. Ihop med konstnärer jobbar dom fram en föreställning kring temat. I London samlas dom boende i ett bostadsområdet och gör en stor gestaltning som handlar om deras hus som makten vill riva. I New York sätter golfare och hemlösa upp sin version av Hamlet som grundar sig i deras liv och erfarenheter.

Under början av 2000-talet åkte professor Eugene Van Erven runt i världen för att se hur den politiska teatern mådde. Överallt mötte han ett fenomen som ingen satt ord på förut. Medborgare ihop med professionella konstnärer som tillsammans processande fram gestaltningar. Huvudrivkraften i dessa processer var ämnet/temat och inte kärleken till att stå på scenen/konsten som det är inom såväl amatörscenkonst som professionell. Sedan dess har denna rörelse längsta ihop genom bland annat ICAF som är en årlig communityartfestival i Rotterdam. Alla våra projekt och gestaltningar ska ha sin grund i communityart och communitybasserade processer. Detta innebär att vi i all vår verksamhet söker förhandlingsprocesser med andra grupper och individer i samhället. Commuityart är en stark och vacker konstnärlig rörelse i hela världen som ger nya individer och grupper makten och möjligheten att nå scenen med sina ämnen, sina berättelser och sina kroppar. En samverkan mellan konstnären och medborgaren.

Pressbild från Ett Maskrosbarns Försvarstal

Fredsaktivism

Om man ser historisk så ser man att bakom all samhällsutveckling så finns en aktivistisk handling. Några media människor har gjort en handling utanför det parlamentariska. Vi vill ihop med andra communitys/grupper i samhället möjliggöra förändring genom fredlig aktivism. Ett samhälle och en demokrati behöver fredsaktivism. Detta är avgörande i alla samhällens utveckling. Med fredliga politiska handlingar och metoder agera utomparlamentariskt för att synliggöra orättvisor och möjliggöra förändring

Pressbild från Ett Maskrosbarns Försvarstal

Bildning

Bildning och folkbildning har i Sverige varit en avgörande hörnsten i byggandet av vår demokrati. Från 1800 talets slut där landat led av fattigdom och där folket knappt hade nåt makt alls, till dagens demokratiska välfärd som vi känner den. En demokrati som måste vinnas varje dag. Vi vill genom bildning möjliggöra och uppnå en vackrare kulturstämning. Många har försökt sätta ord på vad bildning är. För oss är det centrala att vi genom bildning kan ges möjlighet och makt över hur vi kan tänka och hur vi kan handla. Ger oss chansen att se och förstå oss själva som människa, andra runt oss och det samhälle vi verkar i. Mötet och samtal med andra är centralt i bildningen. Vi behöver möta, uppleva och samtala med människor som vi känner är nära oss och de vi känner är längre ifrån.

Pressbild från Ett Maskrosbarns Försvarstal

Teamet

Sarah Stenberg

Sarah Stenberg

Verksamhetsledare, Producent

Reine Lööf

Reine Lööf

Konstnärlig ledare, Regissör

Sabah Ejaz

Sabah Ejaz

Projektledare/Producent

Max Hebert

Max Hebert

Processledare, Dramatiker

Kjell Johansson

Kjell Johansson

Grundare av De Profundis Teater

Medarbetare

Viktor Zeidner

Viktor Zeidner

Kompositör/Ljuddesign

Emma Sörensen

Emma Sörensen

Ljuddesign

Emilia Stenberg

Emilia Stenberg

Verksamhetsutvecklare - ABF

Ebba Löfgren

Ebba Löfgren

Grafisk formgivare, webbdesigner

Hans Malm

Hans Malm

Fotograf

Manda Stenström

Manda Stenström

Dramatiker

Henrik Harrysson

Henrik Harrysson

Skådespelare

Martina De Filippo

Martina De Filippo

Skådespelare

Verksamhetsområden

Är du nyfiken på vår verksamhet? Vi har vi fem olika verksamhetsområden som alla har olika syften, och vi jobbar efter att på bästa sätt uppnå det med olika arbetssätt, medel och metoder.

Vi har vår grund i communityart-rörelsen som är en stark kraft över hela världen. Vi vill göra kvalitativ, vacker och viktig konst i samarbete med individer och grupper i samhället. Vi ser att process och slutresultat är lika viktiga och vi tror på konstens kraft att möjliggöra förändringsprocesser inom oss, i de sammanhang vi verkar och i samhället. Vi tror att möten, samtal och gemensamt skapande är en förutsättning för en fungerande demokrati och ser att alla kan medverka utifrån deras förutsättningar.

Hardcore – Den som äger berättelsen står på scenen

Middlecore – Profesionella och Communitydeltagare ihop på scenen

Softcore – Communitydeltagare processar fram en gestaltning med professionella på scenen.

Piccoloverksamhet

Piccoloprojekten har också sin grund i communityart och communityprocesser men har delvis andra mål. Som namnet antyder kommer slutresultatet att vara mindre gestaltningar som det är möjliga att förflytta och turnera med. Vi vill med detta nå in i olika rum i samhället där gestaltningen möjliggör samtal och verkstäder. Oftast kommer professionella att stå på scenen och deltagarna som medskapande är med och förhandlar om innehåll, gestaltning, praktiska förutsättningar och tema.

Programverksamhet

Genomgående för våran verksamhet är att vi vill verka för att skapa och driva projekt som samlar människor till aktuella och avgörande möten och samtal. Vår programverksamhet är till för att skapa en arena som ger förutsättningar för bildande och aktivistiska träningsläger som förändrar samhället. Programverksamheten har samtalen, mötena och träningen som centrum för att på olika sätt och i olika former möjliggöra förändringsprocesser inom människor, mellan människor och i samhället. Vår spets i programverksamheten utgörs av den årliga festival Gävle med avstamp i Joe Hills kända uttryck ”Sörj inte, organisera er.”

Digital Scen

Vår digitala scen har även den sin grund i communityart och communityprocesser och möjliggör andra former och utryck, t.ex. radioteater och film. Vi kommer också att ha verkstäder och föreläsningar digitalt.

Uppdragsverksamhet

Vi har många kompetenser inom vår verksamhet som vi vill dela med oss av. Bland regissörer, koreografer, dramatiker och andra som rör sig i och runt vår verksamhet. Hör av er till oss om ni vill veta mer eller ge oss uppdrag.

Det modiga ledarskapet – Föreläsning, verkstad om ledarskap och att arbeta i förändringsprocesser

Om bildning och folkbildning idag och historiskt – Föreläsning och samtal om bildningens kraft och möjlighet

Det nödvändiga samtalet – Föreläsning, verkstad och samtal om vikten av modiga möten och hur vi kan samtala

Dans som utryck och medel – Verkstad om att möta dansen utifrån sina förutsättningar och att ta makten över sin kropp

Våra möjliga röster – Hur vi kan träna på att använda vår röst och kropp för att ge och få plats. Skriv för fasen – Att nå sin lust och kraft att utrycka och berätta i text

Rusta för demokratisk styrka – Hur vi kan rusta och träna oss i demokrati och göra den till en tillgång i vårt förändringsarbete

För mer information och bokning kontakta sarah@profundisteater.se